JSD spuitisolatie bvbaHet totale energieverlies van een gebouw is afhankelijk van het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur. De gemiddelde temperatuur van de bodem is vrij constant en ligt ongeveer op 11°C. Hieruit kan worden afgeleid dat de energieverliezen via de vloer lager liggen dan de verliezen via muren, ramen en dak. Toch is het bijzonder interessant om de vloer te isoleren.

Een bijkomend voordeel is dat vloerisolatie ook oppervlaktecondensatie kan voorkomen.

Bij vloerisolatie zal deze voorkomen dat de warmte verloren gaat naar de bodem.

Isoleren van VLOEREN

  • - Nadeloos
  • - Hoge isolatiewaarde!
  • - Snelle plaatsing waardoor de vloerwerken sneller kunnen voltooien
  • - Eenvoudig om toe te passen boven sanitaire en electrische leidingen.
  • - Geen verlies van warmte naar de bodem (zeer belangrijk bij vloerverwarming)
Isoleren van zolder-VLOEREN

  • Nadeloos
  • Hoge isolatiewaarde!
  • Snelle plaatsing waardoor de vloerwerken sneller kunnen voltooien
  • Bij dakvloeren gaat de warmte uit de ondergelegen ruimtes niet meer verloren en gaat in de zomer ook de hitte die zich op zolder kan vormen niet meer naar de ondergelegen ruimtes.
  • Vloerisolatie zal ook bijdragen tot een vermindering aan geluidsoverdracht.